Burosa is het werkatelier van Rosa Lucassen. Burosa begeleidt mensen, teams en organisaties op persoonlijk, organisatorisch en maatschappelijk gebied. Hoe? Kort gezegd: Burosa neemt kleine functionele omwegen om via passie en plezier tot concreet resultaat te komen. Burosa brengt mensen en organisaties in hun kracht. Als procesbegeleider, inspirator, coach, muzikant of disgenoot.