In de waan van de dag kiezen voor wat je écht van waarde vindt. Dat vergt aandacht voor grote en kleine keuzes. En geeft hoofd-brekens en patstellingen. Maar de urgentie is er. Kom dichterbij het verwezenlijken van duurzame keuzes. Spannend, soms oncomfortabel maar altijd perspectiefrijk.  Dat is voor Burosa de weg naar duurzaamheid.