Initiatieven & projecten community of practise (cop)  • praktische wijsheid • beroeps(z)eer • ontmoet je burger • kado (kabinetsaanpak duurzame ontwikkeling) • de eiwitdialoog • inspiratiedagen nme • duurzame gebiedsontwikkeling • het nieuwe duurzame werken • deugden2.0 • echte welvaart • debatdiner eeuwig tekort • dag van de duurzaamheid • what’s next?